• خانه
  • محصولات وارداتی
  • Bio Matrix

Bio Matrix

  • Switch to grid layout
  • Swtich to table layout

فسفیت کلسیم

فسفیت: 14%

کلسیم محلول: 9/6%

فسفیت مس کیتوزان

فسفِیت: 6/1%

مس: 7%

مس کمپلکس شده: 3%

مس کلات شده: 2/2%

کیتوزان: 2/8%

فسفیت سالیسیلیک اسید سیلیکون

فسفِیت: 10%

پتاسیم محلول: 20%

سیلیسیم محلول: 6%

سالیسیلیک اسید: 5%

فسفیت منیزیم منگنز روی

فسفِیت: 51%

منیزیم محلول: 5/6%

منگنز محلول: 4/2%

روی محلول: 5%

فسفیت روی

فسفِیت: 57%

روی محلول: 15%

آهن کلا ته 6/5 %

آهن کل: 6/5%

آهن محلول: 6%

آهن کلاته: 5%